Marihuana – czy poprawia zdolności poznawcze człowieka?

Marihuana – czy poprawia zdolności poznawcze człowieka?

Od dłuższego czasu uczeni zastanawiają się nad wpływem marihuany na możliwości kognitywne człowieka. Mechanizmy tworzące oraz rozwijające budowy poznawcze (reprezentacje umysłowe) w systemie kognitywnym (w umyśle), będące obiektem doświadczeń kognitywistyki oraz psychologii kognitywnej. Można określić, iż mechanizmy badawcze służą do tworzenia oraz rozwijania informacji o środowisku, kształtującej utrzymanie (służą poznawaniu środowiska). Można także określić, iż są to mechanizmy wykorzystywania danych, jakie występują w układzie nerwowym oraz polegają na odbieraniu danych ze środowiska.

Wpływ THC na możliwości poznawcze

Wedle bibliografii pojęcie „zdolności poznawcze” znaczy wszelkie właściwości oraz umiejętności, jakie oddziałują na poznawanie najbliższego środowiska. THC zamknięte w konopiach ma bezpośredni wpływ na skupienia oraz czujniki w mózgu. Wynikiem takiej stymulacji może być właśnie polepszenie możliwości kognitywnych u człowieka. Ostatnimi czasy grupa angielskich uczonych przyjrzała się konkretnie kwestii. Rezultaty ich doświadczeń uznały tezę, iż marihuana oddziałuje na polepszenie się możliwości kognitywnych u człowieka.

Doświadczenia

Dużym osiągnieciem stanowi wysokie zmniejszenie użytkowania preparatów opioidowych. Środowisko medyczne od paru lat bije na alarm, ponieważ opiaty niezwykle wielokrotnie są nadużywane poprzez chorych. Pewne źródła sugerują jakoby każdego tygodnia 10 milionów Amerykanów wykorzystywało szkodliwe opiaty, z czego 4,3 miliona osób robi to często. Wedle opisu wydanego poprzez Centers for Disease Control and Prevention przedawkowania w wielkiej ilości traktują chorych leczonych długo czy chorujących na nowotwory.